Консултации

ПЛЮС МИНУС

Най-лесният и удобен начин да управлявате бизнеса си

http://plusminus.com/bg/index.html

  • Инсталация
  • Настройка
  • Обучение за работа със софтуерния продукт.
  • Консултации относно начина на организиране на работата с информационната система на клиента.