За нас

Фирма Капитал Плюс предлага счетоводни услуги и застраховане за физически клиенти, корпоративни клиенти, малък и среден бизнес. Услугите, които предлагаме включват текущо счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, работни заплати и личен състав, данъчна защита и административни услуги. Също така предлагаме консултации във връзка с данъчното и осигуритено законодателство, както и представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК. Ние сме регионален представител на ЗБК Балкан АД и осигуряваме застрахователно обслужване в 110 страни в света. Извършваме разнообразие от застрахователни услуги за физически лица, малък и среден бизнес, както и към корпоративни клиенти.

Застрахователни услуги

КАПИТАЛ ПЛЮС ООД е регионален представител за Плевен на ЗБК Балкан АД. Застрахователен Брокер "БАЛКАН" АД е създаден през 1998 г. Към настоящия момент застрахователният брокер извършва мониторинг върху управлението на риска и застрахователните потребности на повече от 3 000 фирми в цялата страна.

Консултации

Най-лесният и удобен начин да управлявате бизнеса си - ПЛЮС МИНУС:

  • Инсталация
  • Настройка
  • Обучение за работа със софтуерния продукт.
  • Консултации относно начина на организиране на работата с информационната система на клиента.

Къде се намираме?