Застрахователни услуги

КАПИТАЛ ПЛЮС ООД е регионален представител за Плевен на ЗБК Балкан АД.

Застрахователен Брокер "БАЛКАН" АД е създаден през 1998 г.

Към настоящия момент застрахователният брокер извършва мониторинг върху управлението на риска и застрахователните потребности на повече от 3 000 фирми в цялата страна.

Международно застраховане

Застрахователен Брокер Балкан обслужва корпоративните застрахователни програми на дъщерни дружества на международни компании с глобално световно присъствие. Нашите Клиенти са в България, Македония, Албания и Румъния.

Чрез партньорите ни на водещите международни застрахователни пазари осигуряваме застрахователно покритие от водещите международни застрахователни групи.

По този начин на практика осигуряваме застрахователно обслужване в 110 страни на света.
Извършваме голямо многообразие от застрахователни услуги за физически лица, малък и среден бизнес, както и към корпоративни клиенти:

Физически лица


Малък и среден бизнес


Корпоративни клиенти